Kongo
Hvorfor fattig?
For de aller fleste er det og bo i Kongo, et steinhardt liv. Gjennomsnittlig forventa levealder i Den demokratiske republikken i Kongo er bare 42 år. Ei årsak i tilegg til fattigdom og krig er at barnedødningen (Hvor mange barn per 1000 levende født som dør før de er 5 år) er høy. Den viktigste grunnen er mangel på rent vann, mat og sykdommen malaria som kan gi alvorlig blodmangel og angripe hjernen. Sykdommen blir overført av en hunnmygg som er kalt malariamyggen. Vold, ulykker og aids er en årsak. Sykdommen tar 100 000 menneskeliv i Kongo hvert år, og 4,2 % av folket er smittet av Hiv- viruset. Det er kun noen få som har tilgang til effektive medisiner.
Denne fattigdommen fører til barnedødning og høg fruktbarhet. Barnedødning er kor mange barn som dør før de fyller 1 år - per tusen barn. Fruktbarhet er hvor mange barn en kvinne får i løpet av livet. Dette er tydelig i Den demokratiske republikken i Kongo. I snitt får kvinnene 6,39 barn i løpet av livet. Det gjør at folketallet vokser 3,39 % i året.

Mange lurer på hvorfor Kongo er så fattige, når landet er så rikt? Mye av svarene ligger i historia.
Den største og mektigste delen av Afrika var Kongoriket. Selv om det var krig mellom de Europeiske statene, var det krig og konflikter mellom afrikanske stater. Det er en tradisjon å ta krigsfanger som slaver. Europeerne fikk tilbud om krigsfanger då de slo seg ned på handelstajsoner og betalte de godt. I stede for å utvikle jodbruk og handelverk ble de mer opptatt av nye kriger mot nabo land. Afrika gikk i oppløsning, og det gjorde det enkelt for europeiske stormakter å legge Afrika under seg på slutten av 1800-talet.
I 1885 ble de europeiske stormaktene enige om hvordan de skulle dele Afrika mellom seg. Den demokratiske republikken Kongo ble gitt til kongen av Belgia. Kongen var ekstrem brutal og de var nødt til å levere en viss mengde naturgummi til belgiske skatteoppkrevere hvert år. For hvert år ble det vanskeligere og vanskeligere og levere nok naturgummi. Naturgummien ble dyrket i skogen og folk måtte bruke mye tid på å lete etter gummi. Svært mange døde av sult pågrunn av for lite tid til dyrking av mat.
De hadde ordre om å enten levere inn gummi, eller ei tilsvarende meng høyrehand. Det var ca mellom 3 og 10 millioner av kongoleserne som døde.
drc_civil_war_congo.jpg